Ingen af nedenstående er hosted her. Der linkes direkte til programmernes EGNE hjemmesider.
None of the applications below are hosted here. I have linked directly to the OFFICAL homepages.

FileZilla (FTP klient)

Teamspeak3

Monitortester